Жумуш берүүчүлөргө

Динамикалуу өзгөрүчү дүйнөдө атаандаштыктын артыкчылыктарынын негизгиси болуп кызматкерлердин жогорку квалификациясы, өзгөрүүчү чөйрөгө ыкчам ыңгайлашуу жөндөмү, үзгүлтүксүз өнүгүү жана кесипкөй көндүмдөрдү жакшыртуу саналат.

Силер үчүн КӨФ бүгүн - бул баалуу механизм, ал Силер үчүн кыска мөөнөттүн ичинде, ишкананын муктаждыктарына ылайык жана КРдин эмгек базарында заманбап тенденцияларды эске алуу менен жогорку квалификациялуу жумушчу кызматкерлерди даярдоо максатында түзүлгөн.

КӨФтүн башкы милдетине кесиптик окутууну каржылоо жана кесиптик билим берүү боюнча окуу жайлар жана ишканалар/уюмдар менен өз ара аракеттенүү кирет, бул жумушсуз жарандардын жумушка орношуусун жогорулатууга жана квалификациялуу жумушчу кадрларга карата муктаждыкты кыскартууга көмөктөшөт.

КӨФтүн кыска мөөнөттү курстарына өтүнмө берүү процедуралары

Ишканалар/уюмдар үчүн

✓Кыска мөөнөттүү курстарда окутууну каржылоо үчүн Силерге узактыгы 4,5 айдан ашпаган курстарга ишкананын атынан өтүнмөнү жана окутуудан, кайрадан окутуудан жана квалификацияны жогорулатуудан өтүүнү каалаган кызматкерге карата бланкты толтуруу зарыл;

✓Ар бир ишкана кызматкерлерин окутууну каалаган айкын окуу жайды көрсөтүп, биргелешкен (ишкана + окуу жайы) өтүнмөнү берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Өтүнмөнүн бул түрү жактырылат;

✓Ишканалардын атынан өтүнмөлөр чектелбеген санда кабыл алынат;

✓Курстардын тизмесин тактоо үчүн Силер КӨФтүн Катчылыгына, аймактык консультантка кайрыла аласыңар же www.frn.kesip.kg сайтынан маалымат ала аласыңар

Эскертүү: Кадрларын окутууну, кайрадан окутууну же квалификациясын жогорулатууну каржылоо өтүнмөсү менен КӨФкө кайрылган ар бир ишкана/уюм төмөнкүлөргө милдеттенет:

1) Ар бир окутуу курсунун алкагында өндүрүштүк окутууну өткөрүү үчүн өзүнүн ишканасында өндүрүштүк базаны берүүгө. Өндүрүштүк окутуу жалпы курстун узактыгынан үчтөн бир бөлүгүнөн кем эмес мөөнөттү түзөт.

2) Кыска мөөнөттүү курстардын жыйынтыгы менен алынган теориялык жана практикалык көндүмдөрдү тестирлөө үчүн бүтүрүүчү квалификациялык экзамендерде катышуу.Все права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg