Индивидуалдуу (жеке) изденүүчүлөргө

КӨФтүн кыска мөөнөттүү курстарында окутууну каржылоо үчүн Силерге узактыгы 4,5 айдан ашпаган курстарда окутуу, кайрадан окутуу жана квалификацияны жогорулатуу курстарында окууну каалаган жеке изденүүчүлөр үчүн өтүнмөнү толтуруу, паспорттун көчүрмөсүн (ID-card) жана 3*4 көлөмүндөгү бир фото сүрөттү тиркөө зарыл; 16 жаштан 60 жашка чейнки курактагы эмгек базарында талап болуучу кесиптер боюнча окутуу, кайрадан окутуу жана квалификацияны жогорулатуу максатында окуудан өтүү үчүн кыска мөөнөттүү курстарга калктын социалдык жактан аярлуу катмарынын (ДМЧА, жумушсуздар, аз камсыздалгандар, толук эмес үй-бүлөлөрдүн өкүлдөрү, кесипти биринчи жолу алуучулар, эмгек мигранттары) бардык каалоочулары билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Анын ичинде:

  • ДМЧА (Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар);
  • Калктын социалдык жактан аярлуу катмарынын жарандары (аз камсыздалгандар, көп балалуу жана толук эмес үй-бүлөлөр);
  • Жумушка орношуу же жеке ишкердик ишмердүүлүктү жүргүзүү үчүн кесипкөй квалификацияны алууну көздөгөн төмөнкү квалификацияга ээ жумушту изденүүчүлөр;
  • Жумушсуз жарандар;
  • Улуттук жана эл аралык эмгек базарларында жумушту издеп табуу үчүн квалификацияга ээ болууну көздөгөн эмгек мигранттары жана алардын балдары.

Курстардын тизмесин тактоо үчүн Силер КӨФтүн Катчылыгына, аймактык консультантка кайрыла аласыңар же www.frn.kesip.kg сайтынан маалымат ала аласыңар.Все права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg