Окуу жайларга

  • Окуу жайларга баштапкы жана орто кесиптик билим берүү системасынын мамлекеттик окуу жайлары (кесиптик лицейлер, колледждер), ошондой эле жумушчу кесиптер боюнча кыска мөөнөттүү окутуу курстарын өткөрүү укугун тастыктоочу лицензияга ээ жеке жана башка окутуу борборлору кирет.
  • КӨФ тарабынан каржылануучу окуу жайларын (алдын ала квалификация) жана окутуу курстарын тандап алууну КӨФтүн Тандап алуу комитети өткөрөт.
  • Окуу жайын тандап алуу үчүн негизги критерийлерге кийинкилер кирет: (1) окутуу үчүн тийиштүү уруксат берүүчү документтердин болуусу, (2) тийиштүү кызматкерлердин жана тийиштүү деңгээлдеги, сапаттагы жана техникалык жабдууга ылайык келген материалдык-техникалык базанын болуусу, (3) окутуу курстарын өткөрүүдө оң тажрыйбанын жана жакшы натыйжалардын болуусу.
  • КӨФ тарабынан каржылануучу окутуу курстары мүмкүнчүлүккө жараша жумуш берүүчүлөрдүн сунуштарынын негизинде түзүлүшү керек жана региондо талап болуучу артыкчылыктуу жана жаңы кесиптерге байланышкан болушу керек.
  • Окуу жайлары өндүрүмдүүлүктүн жогорулашына жана курстардын угуучуларынын жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртууга багытталган так белгиленген жыйынтыктоочу натыйжалар менен окутуунун сапаттуу программаларын (окутуу пландарын) бериши керек.

Окуу жайынан күтүлүүчү негизги натыйжалар:

  • Кыска мөөнөттүү курстарга карата окутуу курстарынын орнотулган талаптарга ылайык келүүсү;
  • Курстун баардык бүтүрүүчүлөрү квалификациялык мүнөздөмөдө жазылган билимдерге, жөндөмдөргө жана көндүмдөргө ээ болуусу.

60% көлөмүндөгү биринчи төлөм Келишимге кол коюлгандан кийин жүргүзүлөт жана 40% көлөмүндөгү экинчи төлөм – окутуу курсун аяктагандан кийин жана финалдык отчетту бергенден кийин жүргүзүлөт.Все права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg