КӨФ аркылуу окуудан өтүү үчүн өтүнмөлөрдүн түрү

Силердин өтүнмөлөрдү кароо жана катышуу үчүн анкеталардын бланктары

Ар бир шилтемени басып силер толтуруу үчүн керектелген документти жүктөй аласыңар (жумуш берүүчүлөр/ишканалар жана жеке изденүүчүлөр үчүн)

МААНИЛҮҮ! Силер кандай өтүнмөнү толтурганыңарга карабастан, милдеттүү түрдө паспортуңардын көчүрмөсү (ID-card), милдеттердин толтурулган бланкы жана 3*4 форматындагы бир (1 даана) фото сүрөт берилиши керек. Документтердин толук топтому аймактык координаторго түп нускада берилүүсү зарыл.

1. Ишканалар/уюмдар үчүн:

1.1. Жумуш берүүчүнүн жана окуу жайдын (КЛ же колледж) атынан биргелешкен өтүнмө

1.2. Ишкананын/уюмдун атынан окутуу боюнча өтүнмө (менчик формасына карабастан).

2. Индивидуалдуу изденүүчүлөр үчүн:

2.1. Окутууга өтүнмөВсе права защищены © 2014-2016

Секретариат Фонда Развития Навыков

Тел.: +996 312 318792

E-mail: frn@kesip.kg

www.frn.kesip.kg